Na czym polegają moje usługi?

PIERWSZE SPOTKANIE

WYWIAD MEDYCZNO-ŻYWIENIOWY
60-90 min.

 • • Szczegółowy wywiad medyczno-żywieniowy
 • • Analiza wyników podstawowych badań laboratoryjnych
 • • Analiza masy i składu ciała
 • • Omówienie problemów i wstępnej dietoterapii
 • • Wspólne ustalenie zasad dalszej współpracy
DRUGIE SPOTKANIE

PRZEKAZANIE ZALECEŃ
30-60 min.

 • • Omówienie planu żywieniowego oraz zaleceń
 • • Edukacja żywieniowa
 • • Wspólne ustalenie dalszych celów

 • + ciągły kontakt mailowy
KOLEJNE SPOTKANIA

WIZYTA KONTROLNA
30-60 min.

 • • Omówienie spostrzeżeń podczas stosowania zaleceń
 • • Monitorowanie wyników badań laboratoryjnych (jeśli potrzebne)
 • • Analiza masy i składu ciała
 • • Wspólne rozwiązywanie problemów i wzmacnianie osiągniętych sukcesów
 • •Modyfikacje jadłospisu lub uwzględnienie dodatkowych potraw

 • + ciągły kontakt mailowy